Beten för havsfiske

Många väljer att fiska i havet istället för att fiska i sjöar eller åar. Man bör tänka på att det kan behövas lite starkare spö och lina eftersom att vattnet ofta är djupare, samtidigt som fiskarna också är större och starkare. Många gånger väljer fiskarna också att inte hugga på vanliga krokar utan det kan behövas bättre beten. Men vilka beten kan vara effektiva?

Naturlig bete

Till naturligt bete räknas till exempel små fiskar av olika slag. Sill, makrill och annan småfisk fungerar till de flesta större rovfiskar. Även musslor och annat kan användas som bete. Eftersom de lätt går sönder kan det dock vara bra att lägga dem i en mindre nätpåse som sedan hängs på kroken, det lockar de flesta. Även en räkbit kan fungera, det gäller dock att man ser till att räkan inte är för stor. Även om man tar bort huvud och stjärt bör man dela den kvarvarande räkan i tre delar. Man fäster sedan räkan på kroken. Det är viktigt att man inte täcker krokens spets då chansen minimeras att fisken fastnar.

Pilkar och jiggar

En pilk kan också användas som bete vid havsfiske. De kan väga flera hundra gram, eller bara några gram. De har ofta flera krokar men de kan tas bort och istället ersättas med en krok på en tafs som hänger lite längre ner. Även jiggar av lite större storlek kan fungera bra men det är främst större fiskar som lockas av dem. Som fiskare måste man tänka på att de flesta fiskar har små munnar i förhållande till deras storlek och de vet ofta om när ett bete är för stort för deras mun.

Var får man tag i bete?

Om man vill ha tag i naturligt bete kan man antingen köpa det i fiske-affärer eller i en helt vanlig butik. Ett annat alternativ är att själv fiska upp det bete man vill använda.