Att tävla i fiske

Många väljer att fiska bara för att det är roligt, men det går dessutom att tävla i fiske. Varje år anordnas flera tävlingar i Sverige inom just fiske. Detta gäller såväl havsfiske, pimpelfiske och mete som flugfiske. Men hur går det till att tävla i fiske?

Fiskens vikt

I många tävlingar är det fiskens vikt som räknas. Man får fånga en, eller max ett par fiskar och sedan läggs fiskarnas vikt samman och den fiskare som har fått den högsta totalvikten står som vinnare i tävlingen.

Antalet fiskar

Om fiskens vikt inte spelar någon roll kan det istället vara antalet fiskar som är det viktiga. Många gånger är det då så att fiskaren får veta en gräns för hur stor fisken ska vara för att räknas och sedan är det dags att fiska. Vanligen är gränserna relativt högt satta för att fiskarna inte ska ha det allt för lätt och få upp ett för stort antal. Det finns vanligen också en tidsgräns på en eller ett par timmar.

Var kan man tävla?

Det anordnas fisketävlingar varje år, både vid kusten och längre inåt landet. Beroende på vilka fiskarter som ska tas upp, och vilket fiskesätt som ska användas kan tävlingarna anordnas på olika platser. Ibland är det till exempel inte tillåtet att fiska med en viss metod i vissa sjöar och ibland är vattenståndet för lågt för att man ska kunna fiska.

Vad vinner man?

När man deltar i en fisketävling kan det finnas lite olika vinster att tävla om. Ibland är det fiskeutrustning, ibland presentkort och ibland är det något helt annat som står på spel. Om det är en stor fisketävling brukar priserna ofta vara större än om det bara är en liten lokaltävling ordnad av fiskeklubben i kommunen eller på orten. Men det viktigaste är inte att vina, utan att ha roligt.